Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Ja, hvor Aanden staaer for Styret
Og Guds-Ordet er Kompas,
Giælder som i Æventyret
Evighedens Timeglas;
Der sig brat, som sagt, saa gjort,
Aabner Evighedens Port!