Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra GRUNDTVIGS SIDSTE DIGT

Derfor Jesus-Christus-Navnet
Prises skal evindelig:
Af hans Kiærlighed omfavnet,
Hjertet er i Himmerig;
Naar med denne Verden brydes,
Til Guds-Bordet vi indbydes!