Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra AF DANSKEREN III

Det var en Sommer-Morgen,
Endnu før det blev Dag,
Da yppedes paa Heden
Et Holger-Danske-Slag;
Da Soel stod op i Øster,
Den neppe var at see,
Og alle Fugle-Røster,
I Struben kvaldes de.