Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

I 1883 besørgede Svend Grundtvig en tredje Udgave, som her er lagt til Grund. Den afviger noget i Retskrivningen fra de første Udgaver og har opgivet de mange »Spærringer«, som Grundtvig brugte paa sin ældre Dage, men er ellers en nøjagtig Gengivelse af den oprindelige Tekst.