Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

Da jeg, for over tyve Aar siden, sad. saa godt som bandsat, og arbeidede paa Fordanskningen af Nordens Folke-Krøniker, fandt jeg det umueligt uden særdeles Understøttelse at vedbliveog fuldføre Arbeidet, og gik derfor op til den mageløs tilgængelige Enevoldskonge, og sagde til den ligesaa mageløs Naturlige *

336 og Folkelige: Majestæten veed nok, jeg har befattet mig endeelmed de gamle Skjalde. Ja, var Svaret, og med meget Held. Jegvil haabe, ei uden Held, blev jeg ved, men een Ting har jeg dogikke kunnet lære af de gamle Skjalde, og det er at undværeLevebrød. »Saa faaer Vi skabe et« svarede Kong Frederikden Sjette 1, og under Hvis Septer skulde Skjaldesangen bliveligesaa folkelig som kongelig, om ikke under den Konges, derhavde saadanne Ord i sin Mund, og havde Hjerte derefter!