Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

Dog, ogsaa derfor maatte Saamange af Kong FrederiksSkjalde overleve Ham, for at føle, der er dog i det mindsteeen Dane-Konges Navn, vi ei kan tillade at indskrives i Glemmebogen, var det end med de gyldneste Bogstaver, der er dogEen af »Fædrene,« hvis Ihukommelse vi alle vore Dage maaestræbe at forplante, og gribe hver Leilighed til at lade Efterslægten føle, den staaer i levende Forbindelse med Ham ogos, og naar det lykkes, som det nødvendig maa, at forevigeKong Frederiks Ihukommelse paa Marken, da vil alle ægteSkjoldungers, og alle kraftige, ædle og virksomme DannemændsIhukommelse, indsluttet i Hans og sammensmeltet dermed, ligesom bæres deraf til samme Udødelighed, saa ogsaa tildette Udtryk af Folkelivet satte Himlen Kong Frederik denSjette i et levende og faderligt Forhold, og derfor tør vi haabe, det endnu engang skal komme til at tone fra fremmede Skjaldes Harpe, at her er de Saliges Øer, hvor de ypperste Ædlingers Sjæle leve efter Døden.