Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra OM RELIGIONS-FORFØLGELSE

Efter at Forfølgelsen var begyndt, skrev Grundtvig det lille Flyveskrift: »Om Religions-Forfølgelse, en Stemme fra Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Præst ved Vartou«, der udkom i 1842, inden Forsøget paa Tvangsdaab endnu var gjort.