Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Paa sine gamle Dage besørgede Grundtvig en Anden Udgave af Verdenshistorien. Middelalderens Historie udkom 1862, Oldtidens 1867, og Nyaarstidens 1869, med et Tillæg, som giver en kort Udsigt over Det attende og nittende Aarhundrede (1715 - 1866). Forøvrigt er anden Udgave i det væsentlige kun et Optryk af første med enkelte Rettelser.