Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

I denne tredje Udgave er første Udgave lagt til Grund. Men fra anden Udgave er der. i skarpe Klammer og Noter, tilføjet saadanne Ændringer, som vedkommer Indholdet, og indsat de danske Ord, hvormed Forfatteren har afløst Fremmedord i første Udgave.