Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

I Steden for det tyske Motto paa Titelbladet af første Udgaves tre Bind har Grundtvig i anden Udgave sat et græsk, nemlig Matth. 16. 3. (»Om Himmelens Udseende forstaar I at dømme, men om Tidernes Tegn kan I det ikke.«)