Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Nu er al Læge-Konst for lixe Ideer [løse Skruer og nagelfaste Tanker], som Lægerne selv bekiende, kun en Prøve, og vi maa da prøve, om vi ikke, ved at føre Patienterne [Drømmerne| ind i det virkelige Liv, kan faae de Indbildninger til at dunste bort, som aabenbar har samlet sig i Studere-Kamret, hvor Man hængde over Bøgerne og glemde reent, at Menneske-Livet var til undtagen i Beskrivelsen.