Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Hvad der endelig ligger længere derfra end 650 Miil er for Mennesket det kolde Helvede, ligesom Landet ved Linien det Hede, thi der seer Man hardtad kun Iis og Snee, og hvor det er livligst, mosgroede Stene, Rensdyr og Finner [Finlapper]. Disse Jord-Strøg hvoraf Man kun kiender noget til det Nordlige, hedder i Konst-Sproget Polar-Landene, fordi de er nær 32 mest ved den nordligste og sydligste Punkt, som de Lærde kalde Polerne.