Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Disse milde Egne blive imidlertid, som Hoved-Folkenes Bopæle, bestandig Historiens Hoved-Lande, ligesom de da ogsaa er dens Fædreneland, men uagtet vor Opmærksomhed derved fæstes paa et Rum i Breden af 6-700 Mile, maae vi dog strax bemærke, at Alt hvad der ligger vestenfor Herkules-Støtterne eller Strædet ved Gibraltar (Nørve-Sund) og Alt hvad der ligger østenfor den Finske Bugt, det Kaspiske Hav og Indus-Floden, ligger udenfor Historiens Skueplads baade i Old-Tiden og Middel-Alderen, saa det er først i Nyaars-Tiden, den universelle Retning kraftig har aabenbaret sig, ved at udvide den menneskelige Syns-Kreds og Virke-Kreds, saavidt mueligt, over hele Kloden, hvorved de skjulte Lande i Øst og Vest tilligemed det hede Syden har begyndt at træde ud af deres Dunkelhed.