Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Gud gav Adam en anden Søn i Abels Sted, som kom til at hedde Seth, og Adam var skabt i Guds Billede men Seth var sin Faders udtrykte Billede, og Adam havde desuden baade Sønner og Døttre og blev nihundrede og tredive Aar, før han døde. Ligesaa gammel omtrent blev Seth og en heel Række efter ham, undtagen Enok, som nedstammede fra ham i femte Ledd, han blev kun trehundrede og fem og tresindstyve Aar, thi han fandt Yndest hos Gud, saa han blev henrykt af Gud og forsvandt. Enoks Søn Methusalem blev derimod den Ældste i Slægten og fyldte nihundrede og ni og tresindstyve Aar og han var Far-Fader til Noah, som nedstammede fra Adam i niende Ledd og blev sexhundrede Aar før Synd-Floden kom.