Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dunklere er vist nok Ordet om Enok, men dog er Saameget soleklart, at det ei kan være sandt, uden at Mennesket endnu efter Faldet kan vinde Guds Yndest og derved noget Bedre erid det timelige Liv, og til at udtrykke denne høistvigtige Sandhed er Ordet aabenbar sat.