Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Af disse Noahs tre Sønner, Sem, Cham og Japhet, blev al Jorden befolket og Japhets Sønner hedd Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech og Thiras, de deelte Hedenskabets Holme imellem sig, efter Forskiellen paa deres Stammer og Tunge-Maal.