Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Abrahams Fædre havde boet i Chaldæa, østenfor Euphrat, men Tharah flyttede til Charan [Haran] og der sagde Herren til Abraham: gak ud af din Faders Huus og fra din Slægt og drag til et Land som jeg skal vise dig; saa vil jeg giøre dig til et stort Folk og skiænke dig stor Navnkundighed og en velsignet Amindelse: hvem der velsigner dig vil Jeg velsigne, hvem der forbander dig vil Jeg forbande, og i dig skal alle Folke-Stammer paa Jorden velsignes! Abraham var dengang fem og halvfjerdsindstyve Aar og han forlod Charan [Haran], paa *

61 Herrens Ord, med sin Hustru Sara, sin Broder-Søn Loth, som var faderløs, og Alt kvad han eiede, og kom til Canaan, til Sichem ved den store Eeg, og der aabenbarede Herren sig for ham og sagde: dette Land vil Jeg give din Afkom, derfor bygde Abraham Herren et Alter paa det samme Sted.