Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Abraham og Loth var rige Mænd, begge, og i Tidens Længde kunde deres Hyrder ikke forliges om Græs-Gangene, derfor sagde Abraham til Loth: vi er Brødre og der maa ingen Splid være, enten mellem os eller vore Hyrder, og her er Rum nok, saa, vil du gaae til Høire, gaaer jeg til Venstre, og vil du gaae til Venstre, gaaer jeg til Høire! Da faldt Loths Øine paa Sletten ved Jordan, omkring Sodoma og Gomorra, som dengang vandedes af Floden og var et Paradis, ligesom Ægypten, og den Egn udvalgde han og opslog sin Bopæl i Sodoma blandt et meget slemt og ugudeligt Folk. Abraham blev derimod i Sichem, til Herren befalede ham at rykke op og syne Landet, lige ud til Havet, som hans Afkom skulde besidde, og siden boede han ved Mamres Eeg, ved Hebron og bygde Herren ogsaa der et Alter.