Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da Abraham havde boet ti Aar i Canaan og Sara saae at hun fik ingen Børn, da bad hun Abraham at tage hendes ægyptiske Tjeneste-Pige Agar til Med-Hustru, og det gjorde han, men Agar blev derpaa studs mod sin Frue, og Abraham lod Sara tugte hende som hun vilde. Da nu Sara var haard imod 63 hende, løb Agar bort, men paa Veien til Schur, ved en Kilde i Ørken, mødte Herrens Engel hende og bød hende vende tilbage og ydmyge sig for Sara og spaaede hende en stor, utallig Afkom, sigende: du er frugtsommelig og føder en Søn som du skal kalde Ismael, han skal være but, hans Haand skal være imod Alle og Alles Haand imod ham, men han skal boe for Næsen af alle sine Brødre.