Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da Abraham var hundrede og syv og tredive Aar, døde Sara hans Hustru og han kiøbde en Ager, med en Klippe-Hule, af Hethiten Ephron, til en Familie-Begravelse, og der jordede han Sara, i Hulen Makpela, ved Hebron i Canaans Land, som med Ageren blev ham tilskiødet til et Grav-Sted.