Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Abraham blev imidlertid selv hundrede og fem og halvfjerdsindstyve Aar, og saae sine Børne-Børn i Opvext, Isaks Sønner, Jakob og Esau, som han havde med sin Frændke Rebekke, og da Abraham døde, mæt af Dage, blev han begravet hos Sara i Hulen Makpela.