Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

At Ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, og især Forvandlingen af Loths Hustru, har stødt Endeel af de Natur-Kyndige, er for Resten vist nok, men i Henseende til det Første kan Man kun sige: de maae være glade, det ikke gik dem, som det jo gik deres gamle Broder Plinius, der formodenlig heller ikke troede, det vilde gaae saa haardt til med Herculanum og Pompeii, før han fik det at føle, og hvad Loths Hustru angaaer, er det høist mærkeligt, baade at Christus omtaler det som en afgjort Sag, og at Herodot fortæller, han selv har seet en sær Støtte med Kvinde-Mærke i Palæstina, som vel turde være den samme, skiøndt han giver den en ganske anden Oprindelse.