Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Nu traf det sig engang, at Jakob sagde til Joseph, som var hjemme hos ham i Dalen ved Hebron: gak ned til Sichem hvor dine Brødre vogte Kvæget og see hvordan det gaaer dem, 71 men kom saa igien og siig mig Beskeed! Joseph gik da ogsaa og traf sine Brødre ved Dotham, oppe ved Lande-Veien, men saasnart de fik Syn paa ham langt borte, sagde de til hinanden: see, der har vi Drømmeren, kom nu og lad os slaae ham ihjel og smide ham ned i en af Hulerne og skyde Skylden paa de vilde Dyr, saa skal vi see, hvad der bliver af hans Drømme! Nei, sagde Ruben, som var ældst, lad os ikke slaae ham ihjel, saa vi udøse hans Blod, men smid ham blot ned i en af Hulerne i Ørken! Siden, tænkde Ruben, kan jeg trække ham op og sende ham hjem.