Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dette er Summen af den berømte Josephs-Historie, der giennem Aar-Tusinder har bevæget Børn og Oldinger, og da det er den, som i Verdens-Historien fører os ud af Hyrde-Telten ind i de store Stæder, maa den til Verdens Ende give lærde Mænd Nok at tænke paa, men, for ei derover at glemme hvad der ligger os nærmest, maae vi allerførst lægge Mærke til, at der endnu findes Spor af Joseph i Ægypten. Ikke langt fra Kairo, men vestenfor Nilen, bag Bjergene ligger nemlig et Landskab, som de Gamle skal have kaldt Krokodil-Egnen, men som siden kaldtes Arsinoe og hedder nu Faim [Fayum] og er et af de frugtbareste Lande i Verden, hvortil, efter Indbyggernes Sigende, Joseph, Jakobs Søn, skal have forvandlet det fra en stor Indsø, ved Dæmninger, Sluser og Kanaler. Riis og Hvede-Marker afvexle her ei blot med Enge, Palme-Lunde og Oliven-Skove, Tobaks og Sukker-Plantninger, men her er tillige 78 Ægyptens bedste Abild-Gaard, hardtad eneste Viin-Gaard og den store Rosen-Gaard som giennem Rosen-Vandet udbreder sin Duft over hele Øster-Leden, og det er Altsammen et Værk af den lange Josephs-Canal (BahrJuseph), som leder Nilen did giennem en Bjerg-Kløft ved Landsbyerne Hauarah og Lahun, skiller det lille Paradis fra Sand-Ørken mod Vesten og samler konstig en Vand-Masse [Vandfylde] paa den eneste Høide, ved Staden Medina, hvorfra det i ni smaa Kanaler vander og befragter hele Landet. Dette er saa meget mere mærkeligt, som det aabenbar er i denne Egn Gosen-Land eller Ramses maa søges, thi det findes da upaatvivlelig her, hvor den afsides Beliggenhed og egne Frugtbarhed træffer sammen med den vigtige Omstændighed, at dette Landskab, naar det var en Erobring af Joseph fra Vandet, baade trængde til at befolkes og indrømmedes med al Billighed hans Slægt.