Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Øvre-Ægyptens Mindes-Mærker slutte for Resten med Ruinerne ved Tenthori (Denderah), hvor Man især beundrer en Bue-Gang, hvor Dyre-Kreds en, og en Sal, hvor alle de øvrige Stjerne-Billeder paa det Nøieste findes afskildrede.