Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

En af Jakobs ældste Sønner, Levi, havde allerede ved Flytningen til Ægypten en Søn ved Navn Kahat, og Kahaths Søn, Amram, fik med sin Frænke Jochabed to mærkværdige Sønner: Moses og Aaron. Aaron var ældst, men nævnes gierne sidst, fordi han fordunkles af sin Broder, hvis forunderlige Skæbne, fra Fødselen af, og hvis mageløse Bedrifter har gjort ham til den berømteste Stats-Mand og Skribent i hele Verden.