Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Da lod Herren Moses tale til Pharao og kaste en Haandfuld Aske i Luften for hans Øine, til Bylder baade paa Folk og Fæ, og selv Trold-Mændene fik Bylder, men det regnede Pharao ikke heller.