Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Denne Konge efterlod sig ellers et Mindes-Mærke, hvormed han meende at overgaae alle sin Formænd, og det var en Pyramide af Tegl [steen], med følgende Indskrift: sæt mig ikke saa lavt som et Side-Stykke til Steen-Pyramiderne, thi jeg staaer saa høit over dem som Zeus over Gade-Vrimlen: med en Baads-Hage stak Man i Søen, af hvad der hængde ved strøg Man Tegl, og det er min Oprindelse!