Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Hvad det derimod skal sige med den blinde Anysis, fra Byen Anysis som ingen Geograf kiender, der flygtede til Moradserne for Æthioperen, men kom igien, efter 50 Aars Forløb, og havde i Mellem-Tiden skabt en Aske-Øe, der først opdagedes 500 Aar efter, under Kambyses, det er et Spørgsmaal, *

105 men at her er et Hul, som der vil meer end 50 Aar til at fylde, kan Man see med bare Øine; thi var der 500 Aar mellem Anysis og Kambyses, levede jo den Første 1000 Aar f. Ch. og var Sethon samtidig med Senacherib, da var det 700 Aar f. Ch., saa det er formodenlig hele 300 Aar Æthioperne har spillet Mester i Ægypten, paa en Deel af Delta nær, som vel menes med Moradserne.