Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Ægypten, siger saaledes Diodor, har havt fem indfødte Lovgivere, først Mneues, saa Sasyches, som især beskiæftigede sig med Guds-Tjenesten, derpaa Sesoses, som indrettede Krigs-Væsenet, saa Bochoris, som ordnede Retter-Gangen og gav Konge-Loven, og endelig Amasis**).