Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Saaledes slæber Man endnu om med hans Majestæt i Chinas »himmelske Rige«, lovtaler, undskylder og forguder ham, og [ligesaalidt] som hans Stilling ligner Kongens af Danmark, saaledes [ligesaalidt] har aabenbar Pharaos lignet Kong Davids, altsaa [men] været et mærkeligt Modstykke.