Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Spørge vi om andet frugtbart Land end Jericho-Holmen, og Dschiddin (Engaddi), en ligedan Plet (Oase) vestenfor det døde Hav, da vises vi deels sønderpaa ned imod Ægypten til Bethlehem og Hebron, hvorom Ingen dog veed ret Beskeed, deels vesterpaa til Kyst-Landet hvor Joppe og Rama 126 laae, og endelig nordpaa, hvor Sicfaem og siden Samaria laae, paa Ephraims Bjerg, og hvor Man endnu finder blomstrende Egne med rige Korn-Marker og Oliven-Skove. Her, hvor Josephs Been og Josvas hvile, seer Man ogsaa endnu Grav-Kamre saa store og saa prægtige, i persisk og ægyptisk Stil, at Man kan ikke tvivle om, det jo var til faldne Høvdinger i Israel, de baade blev udhulede og prydede.