Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Landet var fuldt af Nisse-Konger, saa hver Stad for det Meste havde sin, men den Ypperste i Sønden var dog Adonibesek, Kongen i Jerusalem, og i Norden Jabin, Kongen i Hazor, ved Merom-Søen, og med dem og deres Hjelpere holdt Josva to Hoved-Slag som afgjorde Landets Skæbne.