Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Efter denne Seier, og den ved Merom-Søen over Kongerne i Norden, indtog Josva mange faste Stæder og deelde derpaa Landet mellem Stammerne saaledes, at Juda, Benjamins og Simeons Stamme fik Sønder-Landet til Jerusalem, Ephraims og den halve Manasse Stamme fik Land-Ryggen eller Flakke-Bjerget, Nephtali og Sebulon fik det deilige Land ved Genesareth, Asser fik Egnen ved Karmel og Akke (Akre), og Dan fik sin Part ud til Jaffa; men dog var det langt fra at alle Kananiternes Stæder i Bjerg-Egnen og paa Kysten blev indtaget strax. Tabernaklet med Arken fik sit Stade ved Sichem i Silo, blandt Ephraims Børn, og Leviterne fik ikke en Fods-Bred Ager-Land, men 48 adspredte Byer med Overdrev til Græsgang, og deriblandt de sex Fri-Stæder for dem der begik Vaades-Drab. Selv tog Josva Arv med sin Stamme paa Ephraims Bjerg og boede i Thamna-Sarach, til han døde, hundrede og ti Aar gammel, og ligger sammesteds begravet**).