Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Kun som en livagtig Skildring af de svare Børne-Sygdomme, den ny og mageløse Stat maatte giennemgaae, er den saakaldte Dommer-Bog os vigtig; thi hvad der giør Udslaget, see vi først i Konge-Bøgerne, som Man for en Deel har opkaldt efter Manden, med hvem Bladet vender sig: Propheten Samuel.