Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

En Maaneds-Tid efter blev Staden Jabes i Gilead beleiret af den Ammonitiske Konge Nahas, og Indbyggerne underhandlede med ham om at overgive sig, men Nahas vilde ikke indlade sig med dem uden paa det Vilkaar, at hver af dem skulde miste det høire Øie, thi saaledes, sagde han, vil jeg have Israeliterne mærkede. Han tilstod imidlertid Jabesiterne syv Dages Frist til at søge Undsætning, og da deres Sendebud kom til Gibea, brast Alle i Graad som hørde deres Ærende, men i det Samme kom Saul hjem fra Marken, og saasnart han hørde hvad der var paa Færde, da kom Aanden over ham, saa han sagde til Budene: hils hjemme, at i Morgen staaer Frelsen op med Solen, og han sønderhuggede et Par Øxen og lod gaae Bud til alle Israels Stæder med Stykkerne og med den Beskeed: saa gaaer det hans Kvæg der ei holder Trop med Saul og med *

134 Samuel! Da kom der Ild i Folket, saa de reiste dem alle som Een, og Saul mønstrede dem i Bezek, og næste Morgen i Dagningen overraskede han Ammoniternes Leir og slog saa drabelig til, at førend Middag var der, selv paa Flugten, ei Samling paa To af Ammons Børn.