Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Det gik efter Samuels Ord, der korn Torden og Regn den samme Dag, saa Folket bævede for Herren og for Samuel, og de sagde til Samuel: beed du for dine Tjenere til Herren din Gud, at vi ikke skal døe, fordi vi lagde Synd til Synd ved at fordre en Konge!