Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Siden sagde Herren til Samuel, hvorlænge vil du bære Sorg for Saul, som Jeg har afsat; fyld dit Horn med Olie og giæst Bethlehemiten Isai, thi blandt hans Sønner har Jeg udseet mig en Konge! Men, sagde Samuel, naar Saul faaer det at høre, slaaer han mig ihjel! Tag en Kvie med dig, sagde Herren, og *

137 slig, du kommer for at bringe Herren et Slagt-Offer, lad Isal være din Giæst, og salv den, Jeg udnævner! Det skedte ogsaa, og den lille David, som var den Yngste af otte Brødre, maatte hentes hjem fra Hjorden som han gik og vogtede, thi Seeren vilde ikke sætte sig til Bords, før han var med, og ham, den rødmussede Knøs med det smukke Væsen og de levende Øine, stod Samuel op, efter Herrens Ord, og salvede midt imellem hans Brødre, uden dog at tale om hvad det havde at betyde.