Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Fra den Dag af blev David stærk i Aanden, men Herrens Aand veeg fra Saul og der korn en ond Aand over ham, saa han blev modløs og fortvivlet, mistænkelig og grusom, og da David nu snart fældede Jetten Goliath i Dalen Elah, mellem de øde Bjerge paa Veien fra Jaffa til Jerusalem, saa Kvinderne sang: Saul slog Fiender i Tusind-Tal og David i tigange Tusind; da saae Saul sin Medbeiler og Eftermand i David og forfulgde ham til Døden, men kunde dog ikke forhindre ham fra, da Timen kom, at bestige Israels Throne og kaste Glands paa det hidtil af Verden foragtede Folk*).