Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Salomon var kvindekiær og havde, foruden Kong Pharaos Daatter, et heelt Fruer-Bur af Moabitiske, Ammonitiske, Sidoniske og andre hedenske Kvinder, tvertimod Loven, og da han blev gammel, overtalede de ham til at bygge et Offer-Sted for den Moabitiske Afgud Games paa Bjerget lige over for Jerusalem, og et for den Sidoniske Astarte og for alle de Afguder som Kvinderne offrede til og gjorde Røgelse for. Derfor blev Herren vred paa Salomon og lod ham vide, at han havde sin Krone forbrudt, og at hans Søn skulde kun beholde Lidt af Riget og det endda kun for Davids Skyld og for at holde Lyset tændt i Jerusalem**).