Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Siden var der idelig Krig mellem Juda og Israel, og i Rhoboams femte Aar brød den Ægyptiske Kong Sisak ind i Landet og plyndrede Jerusalem, og tog alt det Guld-Stads, som var baade i Herrens og i Kongens Huus, al Davids og Salomons efterladte Herlighed*).