Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Spørge vi nu, naar Salomon levede, da har vi intet andet Maal for Afstanden mellem ham og Moses, end Slægt-Registerne, men alle de vi har løbe ogsaa ud paa det Samme som hans, og han stammede i femte Ledd (giennem Boas, Obed, Isai og David) fra Salmon, der inddrog i Landet med Josva, saa, skedte det ved Aar 1200, da har han besteget Thronen omtrent tusind Aar f. Ch. Men at denne Tids-Punkt virkelig ogsaa er den rette, see vi baade paa Afstanden mellem ham og Salmanassar og især paa den troværdige Beretning, at der forløb omtrent hundrede Aar mellem den samtidige Kong Hirams Død og Stiftelsen af Carthago, som, efter Oldtidens Vidnesbyrd, fandt Sted henimod 900 Aar f. Ch.