Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Dog, hvad end mere viser Hellenerens Ulyst til at tale om Phønicernes store og gode Handlinger, er den aldeles uforsvarlige Flygtighed, hvormed han berører deres Plantninger paa Øerne i Archipelagus og deres store Indflydelse paa Grækenland selv; thi det lader sig kun forklare af det dødelige Fiendskab mellem Phønicerne og de Asiatiske Græker, hvorpaa han selv under Perser-Krigens Beskrivelse anfører slaaende Exempler.