Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Kun fordi Herodot fandt et Tempel i Tyrus for den Thasiske Herkules, umagede han sig til Taso, hvor han til sin Ærgrelse fandt,, at Herkules-Templet var bygt fem Menneske-Aldere før den Græske Herkules kom til Verden, og bygt af de Phønicer, der seilede ud for at lede om Europa. Ved denne Leilighed fik han imidlertid de berømte Guld-Gruber at see, og maatte især beundre de gamle Phøniciske, hvormed Bjerget lige over for Samandraki (Samothrace) var reent udhulet; men disse kiendelige Spor synes dog slet ikke at have fristet ham til at besøge denne høist mærkværdige Øe, berømt i hele den gamle Verden for de Kabiriske Mysterier, som. han selv lader forstaae, kom med Cadmus til Grækenland. Han lader det forstaae, men han siger det ikke, saa det er kun ved at jævnføre hans adspredte Yttringer, vi komme efter, at Gephyræerne i Attika, som vilde tillyve sig Græsk Herkomst, men som han kom under Veir med, nedstammede fra de Phønicer, Cadmus bragde ind i Landet, at de Gephyræer, siger jeg, skal smelte sammen med de Pelasger (Naboer) som kom fra Samandraki og lærde Athenienserne de Kabiriske Mysterier. Ved denne Jævnførelse opdage vi imidlertid, det var ogsaa hans Mening, at de samme Phønicer, som havde ført Bogstav-Skriften til *

* 145 Grækenland, og lært den fra sig til deres Naboer Jonerne, havde ogsaa stiftet Oraklet i Dodone, som var det ældste i Grækenland, men disse Skrive-Mestere kunde nok fortjent det, at naar Grækerne engang fik saa mesterlig en Historie-Skriver, han da med en vis Deel-Tagelse havde udbredt sig over deres Levnets-Løb, som de selv havde for travlt til at beskrive*).