Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Her seer Man omtrent Alt hvad Herodot, der handlede saa udførlig om de gamle Ægypter, har behaget at fortælle os om Phønicerne, saa hans Taushed om deres Bedrift og Fortjenester bør ikke komme dem til anden Forkleinelse paa deres gode Navn og Rygte, end den som allerede ligger deri. Ganske tør jeg imidlertid ei forbigaae hans ligesom himmelfaldne Anmærkning, midt i de Ægyptiske Præste-Sagn om Kong Proteus, at trindtomkring hans Lund, søndenfor Memphis, boe Tyriske Phønicer, og hele Egnen kaldes Tyriernes Leir, skiøndt derom kun er at sige, at boede Tyrierne virkelig der ligefor Herodots Øine, da hører den Gaade til Perser-Tiden, og er ubetydelig, men er det et Sagn fra gamle Dage, *

147 skiødesløst berørt, da giælder det sikkert Israeliterne, som virkelig engang beboede den Egn*).