Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Om Cadmus seer Man, der i Diodors Tid gik mange Rygter, saa Somme gjorde ham til en Ægypter og Andre til en af Jødernes Anførere ved Udgangen af Ægypten, men at, efter Grækernes Sigende, var han Agenors Søn, udsendt af Kongen i Phønicien for at lede Europa op, og med stræng Ordre at bringe hende tilveie eller blive borte. Det Sidste maatte han da vælge, efterat have gjort sit Bedste og ledt forgiæves trindt om Land, saa han slog omsider Phønicien reent af Hovedet, og nedsatte sig i Bøotien i Grækenland, hvor han, efter et Orakel-Svar, bygde Theben, og ægtede Aphrodites Daatter Harmonia (Samklang) som blev Moder til Semele (Chor-Sangen) og alle hendes Systre. Mythographen Dionysius fortalde fremdeles om Cadmus, at han førde Bogstaverne med sig, læmpede dem efter det Græske Sprog, og gav dem deres Navne, hvorfor de blev kaldt Phøniceriet, saa naar de ogsaa kaldtes Pelasgeriet, var det kun fordi Pelasgerne blev de Første^ der gjorde Brug af dem.