Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Cretenserne vil derimod sige, det var Muserne, som opfandt Bogstaverne, og naar Man indvender, at det var jo Phønicerne, der havde lært dem af Syrerne (Ebræerne) og med Cadmus indførde dem i Grækenland, da svare de, at alt hvad *

* 148 Phønicerne i den Henseende gjorde var blot at forandre Tegnene.