Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Endelig fortælle Samothracerne, at det var hos dem Zeus avlede Dardanus, Jasion og Harmonia med Elektra (Rav-Fruen) en af Atlantiderne, og at han selv lærde Jasion de berømte (Kabiriske) Mysterier, hvori Cadmus, da han ledte om Europa, blev indviet, og ægtede med det Samme Harmonia, der ingenlunde, som Grækerne har drømt, var en Daatter af Ares. Brylluppet mellem hende og Cadmus var det Første af alle dem, Guderne gjorde, og der vankede store Brude-Gaver: Sæde-Kornet nemlig af Demeter, Lyren af Hermes, det berømte Hals-Baand, Sløret og Fløiten af Athene, og Trommen, med alt hvad der hører til den store Gude-Moders Dyrkelse, af Elektra, og dermed drog Cadmus, efter Oraklets Vink, til Bøotien og bygde Theben.