Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Siden, i Anledning af de Spanske Bjerg-Værker, fortæller Diodor, det skedte engang i gamle Dage, ved en stor Skov-Brand paa Pyrenæerne, at der smeltede en forfærdelig Hob Sølv, saa det flød ordenlig i Strømme ned af Bjergene, og da Indbyggerne ikke vidste hvad det duede til, saa kiøbde Phønicerne, som handlede paa de Egne, Sølvet for en Slik, og var endda saa nærige, at da der var meer Sølv end Skibene kunde lade, kappede de deres Bly-Ankere og brugde Sølv isteden. Det førde de nu til Grækenland, Asien og andre Lande, hvorved de blev hovedrige Folk og fik Midler til at anlægge alle deres mange Plante-Stæder, baade i Afrika og Iberien (Spanien) og paa Sicilien, Sardinien og andre Øer**).