Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

Vel skrev nemlig Ebræerne ingen Verdens-Historie, blandt Andet, fordi de ingen kunde skrive, der svarede til den store Fortale, Moses havde gjort, og kunde dog ikke nøies med noget Ringere, men da de tidlig blev Naboer til de Tyrier og Sidonier, kunde de umuelig have en sandfærdig og fuldstændig National-Historie [Fædernelands-Historie], hvor disse ikke nævnedes. Vi finde derfor ganske rigtig Sidon, der først blev navnkundig, ikke blot nævnet i Mose-Bøgerne, men beæret med Navn af Hoved-Stad (Stor-Stad) i Josvas og skildret som en Saadan i Dommernes Bog. Zor derimod, som Tyras hedder endnu, nævnes kun i Forbigaaende i Josvas Bog og fremtræder først i sin Glands under David og Salomon, med hvem dens Konge Hiram stod i Venskab og Forbund *).